מפקח לבניית בית

“אני אוהב לפקח על הבניה בעצמי”.
ראשית, בית בגולן מברכת אותך על המעורבות האישית בתהליך,
אך האם אתה מעורה בכל הפרטים המעודכנים בתחום הבניה בכלל?

ובכל תחום מקצוע בשלבי הבניה בפרט, עד לרמת הגימור היסודית
הטובה ביותר?
החלטתם למנות מפקח ? מעולה .
בדקו היטב את המפקח עוד לפני חתימת החוזה .
האם הוא בר סמכות לחתימה כאחראי לביקורת ?
מהי ההכשרה שלו ?
כמה שנות נסיון בשטח יש לו ?

שוחחו עם לקוחות שבנו איתו .

זכרו , כי המפקח מייצג אתכם ואמור לשמור אך ורק על האינטרסים שלכם ביושרה בהגינות , כלפיכם וכלפי בעלי המקצוע , בדקו שהמפקח הינו ללא רבב ואינו מונע מניגודי אינטרסים .