הבית של משפחת רבי

 

משפחת רבי בנו בית חמים ומרגיע בשכונת ההרחבה ביישוב חספין.