"בלעדיכם החלום שלנו לא היה מתגשם, תודה על הכל"

חיים ורז